Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z naszą Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni jest placówką publiczną

Karta informacyjna

Nazwa podmiotu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni
Forma prawna:
samorządowa jednostka budżetowa gminy Gogolin
NIP:
1990082143;
REGON:
001166240
Lokalizacja:
województwo opolskie, gmina Gogolin
Adres:
ul. Podgórna 3, 47-316 Malnia
Telefon:
+48 77 467-19-48
Faks:
+48 77 467-19-48
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:00-15:00
Kierownik:
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni
Aleksandra Sowada

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni im. Mikołaja Kopernika jest placówką publiczną i:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły i oddziałów przedszkolnych jest budynek przy ulicy Podgórnej 3 w Malni.

Organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Sekretariat Placówki jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00-15:00

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Naszej Instytucji - w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 13:00