ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
I. PRZERWY W NAUCE WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI MEN:
• 02.09.2019 r. – Rozpoczęcie Roku Szkolnego
• 23.12 .2019r.– 31.12.2019 r. – zimowa przerwa świąteczna
• 10.02.2020 r.– 23.02.2020 r. – ferie zimowe
• 09.04.2020 r.– 14.04.2020r. - wiosenna przerwa świąteczna
• 26. 06. 2020 r. – Zakończenie Roku Szkolnego
• 26.06.2020 r. – 31.08.2020 r. – ferie letnie

II. INNE PRZERWY W NAUCE:
A. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:
• 14.10.2019 r.
• 31.10 2019 r
• 02-03 .01.2020 r. – dni wolne po Nowym Roku
• 3 dni wolne w kwietniu– egzamin ósmoklasisty
• 30.04 .2020 r
• 12.06.2020 r. – piątek po Bożym Ciele

B. TRADYCJE SZKOŁY:
• 07.02.2020 r. – Dzień Patrona Szkoły
• 20.03.2020 r. – Dzień Samorządności
• 01.06.2020 r. - Dzień Dziecka - rozgrywki sportowe

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH
1. Do 20.12.2019 r. i do 08.05.2020r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla niego półrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym i stopniach z pozostałych przedmiotów oraz ocenie z zachowania.
2. Do 25.06.2020 r. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.