Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie rekrutacji do szkół na rok szkolny 2022/2023

Ikona PDF 50Zarządzenie Burmistrza

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka z obwodu do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 7 marca 2022r., trwa do 21 marca 2022 r.

Zgłoszenie dziecka z obwodu Ikona DOCX 50

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 7 marca 2022r., trwa do 21 marca 2022 r.

Wniosek spoza obwodu Ikona DOCX 50

Oświadczenie o miejscu zamieszkaniaIkona DOCX 50

Oświadczenie rodziców o miejscu pracy Ikona DOCX 50

Oświadczenie o pieczy zastępczej Ikona DOCX 50

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu Ikona DOCX 50

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa (załącznik nr 3) Ikona DOCX 50

Oświadczenie o krewnych kandydata Ikona DOCX 50

Klauzula informacyjna plik Ikona DOCX 50