Ikona DOCX 50Zarządzenie Burmistrza Gogolina

Ikona PDF 50Uchwala Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriow postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych

 

 

 

Nabór wniosków o przyjęcie dziecka z obwodu

Postępowanie rekrutacyjne 06 marca 2023 – 20 marca 2023

Nabór odbywa się w formie papierowej

W sekretariacie szkoły w wyżej wymienionym terminie należy złożyć następujące dokumenty dostępne (dostępne poniżej - Dokumenty do pobrania lub w sekretariacie szkoły):

  1. Zgłoszenie dziecka do Kl. I zamieszkującego w obwodzie PSP Malnia na rok szkolny 2023/2024 – podpisane przez obojga rodziców/prawnych opiekunów
  2. Klauzula informacyjna – rekrutacja uczniów – podpisana przez obojga rodziców/prawnych opiekunów

 

Nabór wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Postępowanie rekrutacyjne 06 marca 2023 – 20 marca 2023

Nabór odbywa się w formie papierowej

W sekretariacie szkoły w wyżej wymienionym terminie należy złożyć następujące dokumenty (dostępne poniżej - Dokumenty do pobrania lub w sekretariacie szkoły):

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I PSP Malnia na rok szkolny 2023/2024 podpisane przez obojga rodziców/prawnych opiekunów
  2. Klauzula informacyjna – rekrutacja uczniów podpisana przez obojga rodziców/prawnych opiekunów
  3. Załączniki i oświadczenia do wniosku o spełnianiu kryteriów ustalonych dla kandydatów spoza obwodu szkoły (liczba załączników uzależniona jest od ilości kryteriów określonych we wniosku na „TAK”)

 

Dokumenty do pobrania

Ikona DOCX 50Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu 2023 24

Ikona DOCX 50Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły 2023

Ikona DOCX 50Klauzula do rekrutacji 2023

Ikona DOCX 50Oświadczenie o pieczy zastępczej

Ikona DOCX 50Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Ikona DOCX 50Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

Ikona DOCX 50Oświadczenie rodziców o miejscu pracy

Ikona DOCX 50Oświadczenie o wielodzietności

Ikona DOCX 50Oświadczenie o krewnych kandydata