Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Listy wywieszone są na drzwiach szkoły oraz przedszkola.

Wyniki kwalifikacji będą dostępne dla rodzica z poziomu jego konta w systemie Nabór od 4 kwietnia 2023r., z tego miejsca rodzic może potwierdzić elektronicznie wolę uczęszczania dziecka do przedszkola. (instrukcja w załączeniu)

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola od 5 kwietnia -12 kwietnia 2023r.