Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 wraz z kalendarzem

Ikona PDF 50zarządzenie Burmistrza

Ikona PDF 50instrukcja składania deklaracji


Nabór nowych wniosków

Nabór wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się od 8 marca 2023r.i trwa do 22 marca 2023r. Odbywa się w formie elektronicznej. W placówce należy złożyć:

  • Wydrukowany i podpisany przez Rodziców wniosek
  • Załączniki i odpowiednie oświadczenia (oświadczenia znajdują się w zakładce dokumenty)
  • Podpisana klauzula informacyjna

Link do naboru :  https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

Ikona PDF 50klauzula informacyjna  (podpisana przez rodzica)