Misie obchodziły Dzień Mycia Rąk – którego głównym celem jest uświadomienie dzieciom znaczenia częstego mycia rąk dla ich zdrowia. Rozmawialiśmy na temat zarazków i bakterii, jakie znaczenie ma częste mycie rąk. Omówiliśmy schemat mycia rąk w praktyce oraz zobrazowaliśmy to doświadczeniami. Dzień Mycia Rąk pokazał, że pewne umiejętności i nawyki należy doskonalić od najmłodszych lat.

ZR