W tym roku, tak samo jak w latach poprzednich nasze średniaki wzięły czynny udział w projekcje organizowanym przez sanepid. Projekt nosi nazwę „Czyste Powietrze Wokół Nas” i uczy dzieci jak zachowywać się w obecności osób palących, jak chronić się przed szkodliwym wpływem dymu papierosowego oraz wspiera asertywności dzieci w reagowaniu na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Podczas cyklu zajęć związanym z tematem dzieci rozpoznawały dymy oraz ich pochodzenie, opowiadały o dymach przedstawianych na fotografiach oraz chętnie brały udział w opowieściach ruchowych prowadzonych przez nauczyciela. W trakcie jednych z zajęć dzieci pojechały w podróż pociągiem, spacerowały po wagonach dla palaczy i tych z zakazem palenia, na kolejnych zajęciach rozpoznawały znaki zakazu palenia i tworzyły własne. Innym razem przedszkolaki wybrały się na łąkę pachnącą kwiatami, na której pojawił się palacz z papierosem, dzieci przeganiały tę osobę i jako kreatywną alternatywę stworzyły podczas prac plastycznych pachnącego, kwiatowego papierosa. Średniaki odbyły dzięki tym zajęciom wiele interesujących rozmów, wykonały z pomocą nauczyciela ekperymenty oraz wiele ciekawych prac plastycznych, a także były na kilku spacerach, podczas których obserwowały przyrodę i dymiące kominy.

Paulina