20 marca nasze przedszkolaki wzięły udział w tradycyjnym pożegnaniu zimy i powitaniu wiosny. Tak jak zwyczaj nakazuje, zimę przegoniliśmy spaleniem marzanny. Następnie udaliśmy się na spacer i barwnym korowodem przeszliśmy przez Malnię niosąc w rączkach piękne, kolorowe gaiki. Natomiast w dniu 21 marca wybraliśmy się na wycieczkę do kina w Krapkowicach, gdzie oglądaliśmy film „Szczęście Mikołajka”. Powitanie wiosny wzbudziło w przedszkolakach ogromne emocje i mamy nadzieję, że udało nam się dobre przegonić zimę.

Nauczyciele przedszkola