Okres przedszkolny jest etapem intensywnego rozwoju psychofizycznego dziecka, jak również kształtowania postaw, które determinują aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Szczególnie istotne dla dzieci w tym wieku są skierowane do nich działania edukacyjne, które umożliwiają nabycie określonych umiejętności, a także przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

W związku z tym, nasza najstarsza grupa przedszkolna Motylki, wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Udział w projekcie ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia i budowanie właściwych nawyków żywieniowych, a także poszerzenie wiedzy i świadomości na temat rolnictwa ekologicznego.

Na zajęciach nauczyliśmy się rozpoznawać produkty ekologiczne i wiemy już gdzie możemy je znaleźć. Przypomnieliśmy sobie zasady zdrowego stylu życia i w grupach opracowaliśmy piramidy zdrowego odżywiania. Dopełnieniem zajęć była degustacja ekologicznych marchewek oraz samodzielne stworzenie „Euro- liścia”, czyli znaczka unijnego certyfikatu ekologicznego.

Zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością przyda nam się w życiu codziennym.

Julia Kaminsky