Zrealizowaliśmy kolejny projekt dla naszych dzieci...

Nasza placówka otrzymała dofinansowanie od Fundacji Górażdże "Aktywni w regionie" realizując projekt "Zmysłowy krok".

Udział w projekcie zakładał budowę „ścieżki sensorycznej” – jest  to pewnego rodzaju tor przeszkód dla dziecka, którego funkcją jest stymulowanie zmysłu dotyku. Pośrednio wpływa on korzystnie na rozwijanie poznawczych umiejętności u młodego człowieka, a co najważniejsze - jest świetną zabawą. Projekt zapewni bezpośrednie poznawanie przyrody, ponieważ jest on wkomponowany w naturalne otoczenie i umożliwi korzystającym z niego dzieciom odbieranie rzeczywistości wszystkimi dostępnymi zmysłami.

Ścieżka usytuowana jest na szkolnym placu zabaw przy ogólnodostępnym boisku, dzięki czemu jest dostępna dla całej społeczności lokalnej.

Koordynatorem projektu była Joanna Puszcz.