10 listopada nasze przedszkolaki świętowały Narodowe Święto Niepodległości. To wyjątkowy czas dla każdej Polki i Polaka.

Zostaliśmy zaproszeni przez szkołę na apel, gdzie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszyscy z powagą i w dużym skupieniu oglądali program artystyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni

Następnie udaliśmy się do naszych sal, gdzie dowiedzieliśmy się więcej o naszym kraju. We wszystkich grupach wiekowych, adekwatnie do możliwości dzieci realizowano zajęcia o treściach patriotycznych. Dzieci wykonywały rysunki, chorągiewki, malowały godło i flagi, słuchały hymnu, legend o powstaniu państwa polskiego, uczyły się wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka.  Odbywały się pogadanki i prezentacje multimedialne (film edukacyjny IPN pt. „Polskie symbole narodowe”).

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała na celu rozwijanie wśród wychowanków naszego przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie była pouczającą lekcją historii i patriotyzmu.

Nauczyciele przedszkola