13 maja nasze starszaki obejrzały przedstawienie profilaktyczne „Mapa Skarbów” przygotowane przez aktorów Teatru Profilaktycznego „Kurtyna” z Krakowa. Motylki zastały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz poznały dobre i złe strony Internetu. W ramach kształtowania postaw społecznych poruszona została problematyka wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, empatia i szacunek dla słabszych.

Joanna Puszcz