W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowany jest program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Program adresowany jest do grupy dzieci w wieku 5-6 lat i został zrealizowany w grupie „Biedronki”. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie.

ZR