,,Marzec ma ogromny garniec.
Miesza w nim przez całe noce,
Wieje w garncu nieustannie
Syczy cos i bulgocze.
– Powiedź, Marcu,
Co masz w garncu?
– Mam składniki różnorodne:
Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,
Chmury, słońce, śnieg i wodę
z nich przyrządzam Wam pogodę.’’

Marzec, póki co przynosi nam trochę zimy, trochę wiosny i nie bardzo może się zdecydować z tą pogodą. Ale Biedroneczki w każdej pogodzie odnajdą coś fajnego!  Spacery i wyjścia na plac zabaw zawsze przynoszą wiele radości! Dzieci przypomniały sobie nazwy występujących w okresie przedwiośnia zjawisk atmosferycznych tj., deszcz, wiatr, słońce, śnieg, chmury, poznawały oznaczające je symbole graficzne i robiły „marcową zupę pogodową” Robiliśmy eksperyment z wodą, poznając w ten sposób proces powstawania deszczu Podczas spaceru po najbliższej okolicy oglądaliśmy niebo, obserwowaliśmy i opisywaliśmy pogodę. Rozmawialiśmy o ubraniach wiosennych i o tym, jak ważna jest troska o własne zdrowie poprzez ubranie się w sposób właściwy do pogody.

Razem z nadejściem wiosny zrobiło się bardzo pracowicie. Dzieci poznały pracę ogrodnika i dowiedziały się jak siać rozmaite rośliny a także czego rośliny potrzebują do życia. Na zajęciach ogrodniczych dzieci założyły własną hodowlę fasoli. Każdy miał okazję wcielić się w ogrodnika i zasadzić swoje ziarno fasoli. Zasadzona w doniczkach i podlana fasola trafiła do kącika przyrodniczego. Tam dzieci z wielką niecierpliwością doglądają hodowli.

ZR