Zajęcia z programu „Czyste powietrze wokół nas” trwały w okresie od początku lutego do końca lutego. W grupie „Biedronki” został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej dla dzieci 4 - 5 letnich: Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymu, „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”. Głównymi celami programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, a także zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których palą przy nich inne osoby.

Na zajęciach dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, po czym przelały swoje obserwacje na papier wykonując plakaty dotyczące źródeł dymu. Dzieci kolorowały również postać Dinka i kwiaty, poszukiwały tabliczek „zakaz palenia”. Przedszkolaki nauczyły się piosenki o zielonym Dinku, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, a także bawiły się w zabawę w kwiaty, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym powietrzem a jak kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa. W przebiegu zajęć wykorzystywane były metody aktywizujące.

Program „Czyste powietrze wokół nas” spotkał się z wielkim zainteresowaniem dzieci. Bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach. Generalnie rodzice uznają potrzebę realizacji tego typu zajęć i są zadowoleni, że przedszkole wychodzi z taką inicjatywą.

Joanna Puszcz