Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy PSP w Malni na rok 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego od 30 marca - 9 kwietnia 2021 r.

Link do potwierdzenia woli: https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole/logowanie