W naszym świecie otaczają nas tajemnice i zjawiska, które czekają każdego dnia, aby je odkryć. Od zawsze, nasze dzieci charakteryzuje wrodzona ciekawość, a najlepszym sposobem jej zaspokojenia są zabawy badawcze i eksperymenty.

To poprzez eksperymentowanie i doświadczenia dzieci poznają prawdy rządząc światem, które zostaną im długo w ich pamięci. Podczas eksperymentowania zachęcamy dzieci do działania, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi, skupienia uwagi i dbania o własne bezpieczeństwo podczas eksperymentowania.

Dlatego też, w naszej grupie Biedroneczki zaczęliśmy cykl eksperymentów i zabaw badawczych. Dwa razy w miesiącu przeprowadzamy takie zajęcia, aby móc poznać nasz świat poprzez praktykę, a nie tylko samą teorię!

Pierwszym eksperymentem, jaki przeprowadzony był w listopadzie była „Wędrująca woda”.

Do wykonania tego eksperymentu potrzebowaliśmy 6 szklanek, 3 barwniki spożywcze, ręcznik papierowy i woda. Do 3 szklanek nalaliśmy wody i każdą barwiliśmy na inny kolor. Następnie ustawiliśmy szklanki w następujący sposób: pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta. Z kawałka ręcznika papierowego zrobiliśmy rulon – jeden koniec włożyliśmy do pierwszej szklanki, drugi do drugiej i po kolei z każdym kawałkiem tak zrobiliśmy. Obserwowaliśmy, jak woda dzięki ręcznikowi wędrowała ze szklanki do szklanki mieszając kolory.

Drugim eksperymentem była „Łódka”.

Do wykonania drugiego eksperymentu potrzebowaliśmy wody, miski i plasteliny. Do miski wlaliśmy wodę, a z plasteliny zrobiliśmy dwie kulki jednakowej wielkości. Jedną wrzuciliśmy do wody i obserwowaliśmy, co się stanie. Z drugiej zrobiliśmy łódkę i położyliśmy ją na powierzchni wody. Co się stało???
Łódka z plasteliny pływa!!!! Jeśli plastelina ma większą powierzchnię, wtedy działa na nią większa siła wyporu i dlatego nie tonie. Każdy z nas miał okazję sam się przekonać, czy łódka nie zatonie!