W tym roku szkolnym wiele się u nas dzieje!

Nasze Biedronki zapoznały się z robotem edukacyjnym PHOTON.
Robot Photon wspiera dzieci w rozwoju podstawowych umiejętności naszych czasów. Pomaga im rozwijać kreatywność, zdolność logicznego myślenia, poznawanie podstaw programowania i zrozumienie czujników, w które został wyposażony.

Photon to pierwszy na świecie interaktywny robot edukacyjny, który rozwija się razem z dzieckiem. Oznacza to, że jego umiejętności są ściśle powiązane z tym, czego nauczyło się dziecko.
Dzieci były bardzo zadowolone z takiej formy zajęć edukacyjnych. Na pewno jeszcze niejeden raz będziemy mieli okazję, by go użyć na naszych zajęciach!

Joanna Puszcz