Dziś dzieci z grupy najstarszej kształtowały współdziałanie w grupie poprzez wspólną pracę plastyczną. Tematem przewodnim było ,,Moje Przedszkole’’- starszaki z zapałem przystąpiły do pracy, ale wcześniej wybrały kapitanów drużyn stolikowych. Doskonaliliśmy przy tym umiejętności plastyczne oraz sprawność manualną dzieci.

Anna Pospiech