6:30-8:30 OTWARCIE PRZEDSZKOLA – DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLAKU!

 • Schodzenie się dzieci;
 • zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjna;
 • zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce;
 • praca indywidualna z dzieckiem;
 • wykonywanie czynności higienicznych


kucharz8:30-9:00 ŚNIADANIE

 • przygotowanie do śniadanie;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków;
 • kulturalne zachowywanie się przy stole;
 • czynności higieniczne po śniadaniu, korzystanie z toalet, mycie zębów;

9:00-11:30 ZABAWA, EDUKACJA, REKREACJA

 • realizacja różnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej;
 • zajęcia języka mniejszości narodowej – j. niemieckiego, j. angielskiego i religia;
 • spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe w sali i na terenie przedszkola, korzystanie ze sprzętów sportowo-rekreacyjnych;
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zabaw badawczych w naturalnym środowisku;
 • wykonywanie czynności higienicznych;

11:30-12:00 OBIADkucharz

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem;
 • zwrócenie uwagi na kulturę przy posiłku;
 • dbanie o utrzymywanie czystości na stolikach;

12:00-13:30 RELAKS I ZABAWA

 • słuchanie bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela;
 • słuchanie słuchowisk;
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej;
 • zabawy według inicjatywy dziecka, zabawy w kącikach tematycznych;

13:30-14:00 PODWIECZOREK

 • czynności higieniczne i samoobsługowe;
 • kulturalne zachowywanie się przy stole;

14:00-16:00 AKTYWNE POPOŁUDNIE

 • podejmowanie aktywności własnych – organizacja zabaw indywidualnych z kolegami;
 • podejmowanie zabaw tematycznych, badawczych, zabaw ruchowych, zabaw ze śpiewem;
 • słuchanie i oglądanie oraz poznawanie książek i czasopism;
 • czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań i edukacyjnych;

16:00 ZAMYKAMY PZEDSZKOLE

zamykamy