Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Listy wywieszone są na drzwiach szkoły oraz przedszkola.

 Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Listy wywieszone są na drzwiach szkoły oraz przedszkola.