Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych stanowiących centrum dostępu do wiedzy i kultury.

Z wielką radością informujemy, że w tym roku nasze przedszkole otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

 Dzięki temu zakupimy nowości wydawnicze do przedszkola, a także zrealizujemy działania promujące czytelnictwo wśród naszych dzieci. Wysokość dotacji : 2500,00 zł. Wkład własny: 625,00 zł.  

Głównym celem programu jest zakup książek, będących nowościami wydawniczymi do placówki przedszkolnej oraz realizacja działań  promujących  czytelnictwo