#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe  na sumę 60.000 zł. I PSP w Malni wykorzystała cała kwotę dofinansowania tj. 60 000 zł jeszcze w 2021 r. na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym.  Do tej chwili szkoła wykorzystała 60% pozyskanych środków, z których zakupiła drukarkę 3 D, sprzęt AGD- kuchenka z wyposażeniem (garnki), wyposażenie pracowni technikii aparat fotograficzny. Pozostałe 40% środków przyznanych w ramach programu zostanie wykorzystane w najbliższym czasie.

Joachim Stiebler

 

Sprzęt użyty przez uczniów został zakupiony w ramach projektu Laboratorium Przyszłości

 

Biologia w klasie 5 - obserwacje

Zajęcia odbyły się w czwartek 22 września, uczestniczyła klasa 5 na lekcji biologii - aparat fotograficzny, zakupiony dla szkoły w ramach #LaboratoriaPrzyszłości został użyty w celach obserwacji biologicznych.

001 202210072115 002 202210072115

Klasa 6 nalekcji techniki

Zajęcia odbyły się w piątek 30 września, uczestniczyła klasa 6 na lekcji techniki- zestaw do tkania GOKI, zakupiony dla szkoły w ramach #LaboratoriaPrzyszłości został użyty w celu poznania techniki tkania.

003 202210072115 004 202210072115

Klasa 8 na lekcji techniki 

Zajęcia odbyły się we wtorek 27 września, uczestniczyła klasa 8 grupa 2 na lekcji informatyki- drukarka 3D, zakupiona dla szkoły w ramach #LaboratoriaPrzyszłości została użyty w celu poznania jak zbudowana jest nowoczesna drukarka 3D, jak przebiega proces instalacji i pierwszego uruchomienia drukarki.

005 202210072115 006 202210072121 007 202210072115