• 14.10.2022 r. Dzień Edukacji Narodowej
  • 31.10. 2022 r. Dzień przed Dniem Wszystkich Świętych
  • 23-31.12.2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
  • 06-11.04.2023 r. Wiosenna Przerwa Świąteczna
  • 02.05.2023 r. Dzień przed świętem 3 Maja
  • 04-05.2022 r. Dni po 3 Maja
  • 23-25.05.2023 r. - Egzamin Ósmoklasisty (3 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VI)
  • 09.06.2023 r. Dzień po Bożym Ciele

Lp. 

 Lekcja

Przerwa

1

8:00-8:45

8:45-8:50

2

8:50-9:35

9:35-9:40

3

9:40-10:25

10:25-10:35

4

10:35-11:20

11:20-11:25

5

11:25-12:20

12:10-12:25

6

12:25-13:10

13:10-13:25

7

13:25-14:10

14:10-14:15

8

14:15-15:00

15:00-15:05

Zapoznaj się z planem lekcji oraz wydarzeniami samorządu.