• 13.09.2021 r. – organizacja roku szkolnego 2021/2022
  • 11.10.2021 r. – konsultacje
  • 15.11.2021 r. – konsultacje
  • 13.12.2021 r. – konsultacje - informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych
  • 24.01.2022 r. – wywiadówka za I semestr
  • 14.03.2022 r. – konsultacje
  • 11.04.2022 r. – konsultacje
  • 09.05.2022 r. – wywiadówka – informacje o przewidywanych ocenach rocznych

Ikona PDF

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

14.09.2020 – spotkanie informacyjne

26.10.2020 – konsultacje

07.12.2020 – wywiadówka – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

11.01.2021 – wywiadówka za I  semestr

22.03.2021 – konsultacje