W ubiegły piątek odbyły się w szkole spektakle profilaktyczne realizowane we współpracy z teatrem „Kurtyna” z Krakowa.

Pierwszy spektakl „Przesłuchanie”- klasy: IV-VIII. Głównym bohaterem spektaklu był komisarz Robert Nowak. Jego zadaniem było złapanie szkolnego cyberprzestępcy.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne 1) niebezpieczeństwo używania narkotyków, alkoholu oraz dopalaczy 2) zdrowie psychiczne wśród dzieci/młodzieży 3) wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych nastolatków 4) uleganie modzie, obowiązującym trendom, co ma niekorzystny wpływ na psychikę młodego człowieka 5) nieumiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w wieku dorastania 6) niedojrzałość emocjonalna, nierozwinięta w pełni wyobraźnia, a co za tym idzie brak umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.

Drugi spektakl dla młodszych widzów „Zaczarowany eliksir” - klasy/grupy: starszaki i I-III przedstawiał perypetię dwójki najlepszych przyjaciół ze zwierzęcego królestwa. Niesforna małpka Gapcio oraz łatwowierny piesek Dyzio, ruszają w swoją kolejną wielką przygodę, pełną niesamowitych zwrotów akcji, śpiewu i tańca.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne 1) podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych, kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy, kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 2) podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych 3) kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, empatia, sprawiedliwa ocena siebie i innych, szacunek dla norm i zasad, pomoc słabszym 4) kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;