#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Klasa III w czasie zajęć z plastyki- wykorzystuje igły do przyszycia guzików zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

Klasa VIII wykonuje wydruk modelu czaszki i czołgu 3D na drukarce zakupionej dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości

Klasa VI zrobiła trzy sałatki pracując z nożami, deskami do krojenia oraz naczyniami, zakupionymi dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości,