W dniu 8 grudnia, w ramach kampanii czytelniczej „Mała książka – wielki człowiek”, odbyła się w klasie pierwszej lekcja biblioteczna poświęcona roli czytelnictwa w życiu człowieka. Uczniowie otrzymali podarunkowe wyprawki czytelnicze, przygotowane przez Instytut Książki, realizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Książka zatytułowana „Pierwsze abecadło” jest antologią tekstów polskich autorów dziecięcych.