W szkole uczą nas, że wyróżniamy 3 stany skupienia materii: stały, ciekły i gazowy.

Okazuje się, że jest coś pomiędzy! Ciecz nienewtonowska to substancja, która czasem zachowuje się jak ciało stałe- gdy dostarczamy jej energii, a czasem jak ciecz- wtedy, kiedy obchodzimy się z nią delikatnie. Na własnej skórze mogli się o tym przekonać uczniowie z klasy siódmej.