W ostatnim czasie wiele uwagi poświęciliśmy sprawom bezpieczeństwa. W klasach I-III tematyka dotyczyła ruchu drogowego – sprawnego przechodzenia przez ulicę, znajomości znaków drogowych i konieczności noszenia odblasków. Klasy IV-VIII zajęły się bezpieczeństwem w życiu codziennym, min. w sieci internetowej – wadach i zaletach wirtualnego świata, formami bezpiecznego spędzania czasu w szkole i na boisku oraz sprawnym opuszczeniem budynku szkoły w razie zagrożenia.