W dniu 29 września 2021 r. komisja wyborcza, składająca się z przewodniczących klas, przeprowadziła wybory do Samorządu Uczniowskiego. Oddano 112 głosów, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

Wyniki wyborów:

Filip Niemczyk 27 głosów

Wystrach Michał 19 głosów

Przewodniczącym szkoły został Filip Niemczyk, zastępcą przewodniczącego Michał Wystrach.

Osoby współpracujące zarządem SU to: Spallek Damian (14 głosów), Langer Magdalena (11 głosów), Doleżych Dawid (9 głosów).

Pomysły wszystkich uczniów w przygotowaniu tegorocznych zadań punktomanii mile widziane!