Uczniowie z klasy VII, w listopadzie 2020 roku brali udział w warsztatach edukacyjnych z dziedziny chemii, zorganizowanych przez firmę Gaz-System. Udział w tej formie zajęć miał na celu m.in. rozbudzenie zainteresowania uczniów zjawiskami otaczającego świata, wartościowanie znaczenia chemii i fizyki w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego, a także codziennego życia.   Uczniowie mogli obserwować doświadczenia poprzez platformę Teams.

Ewa Posor