#LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

Zdjęcia 1-3 Klasa 5-wykorzystanie noży, desek do krojenia i naczyń wykorzystane w czasie prac uczniów w Dniu Chińskim, zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

Zdjęcia 4-6 klasa 6-wykorzystanie noży, desek do krojenia i naczyń wykorzystane w czasie prac uczniów w Dniu Chińskim, zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

Zdjęcia 7-10 Klasa 7-wykorzystanie noży, desek do krojenia i naczyń wykorzystane w czasie prac uczniów w Dniu Chińskim, zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

Zdjęcia 11-12 Klasa 4- wykorzystanie noży, desek do krojenia i naczyń wykorzystane w czasie prac uczniów w Dniu Chińskim, zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

Zdjęcia 13-16 Klasa VIII wykorzystanie aparatu cyfrowego wykorzystanego w czasie prac uczniów w Dniu Chińskim,  zakupionego dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości na lekcji historii.

Zdjęcie 17 Klasa IV - wykorzystanie aparatu cyfrowego na lekcji przyrody, zakupionego dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

 

Tekst towarzyszący publikacji  powinien:
zawierać hashtagi #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci,