W dniu 27.09.2023 roku w naszej szkolne odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci przedstawiali swoje programy. Nasi uczniowie odpowiedzialnie potraktowali możliwość wyboru osób, które będą reprezentowały uczniowski punkt widzenia. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza, którą tworzyli uczniowie klasy czwartej.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w wyborach.

Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostały:

  • Zuzanna D. (klasa 6) – przewodnicząca SU
  • Jagoda R. (klasa 6) – zastępca przewodniczącej SU
  • Lena Sz. (klasa 6) - Skarbnik i kronikarz wydarzeń SU

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy kandydowali do SU, tych, którzy, zaangażowali się w organizację wyborów oraz tych, którzy wzięli udział w wyborach.