#LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

Zdjęcia 1-3 Klasa I -wykorzystanie noży, desek do krojenia i naczyń zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

Zdjęcie 16 Klasa VIII wykorzystanie aparatu cyfrowego zakupionego dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

 

Zdjęcie 17 Klasa V -wykorzystanie aparatu cyfrowego, zakupionego dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

Zdjęcie 18 Klasa VI wykorzystanie aparatu cyfrowego, zakupionego dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.