5 czerwca 2023 odbyło się podsumowanie między-klasowego konkursu „Punktomania”. Uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody, które przygotowała dla nich Rada Rodziców. Przy okazji spotkania w szkolnym gronie, Samorząd Uczniowski postanowił wykorzystać ten moment na wspólne tańce na świeżym powietrzu.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za aktywne uczestnictwo we wszystkich proponowanych przez Samorząd Uczniowski akcjach i uroczystościach!

DZIĘKUJEMY!
Samorząd Uczniowski