„Ja się wcale nie chwalę ja po prostu mam talent”

16 maja podczas zajęć świetlicowych klasy młodsze zaprezentowały nam swoje talenty. Dzieci pokazały nam swoje uzdolnienia z różnych dziedzin. Były to uzdolnienia plastyczne, muzyczne, recytatorskie oraz sportowe. Bardzo się cieszymy, że mamy tak wspaniałe dzieci w naszej szkole, które tak wiele potrafią.