Dnia 9 maja w naszej szkole odbyły się różne działania związane z obchodami Dnia Europy. Nadrzędnym założeniem podjętych działań jest propagowanie patriotyzmu do naszej ojczyzny Polski, by uczniowie czuli się Europejczykami, ale by wiedzieli też co nas odróżnia od innych narodów i co możemy wnieść z naszego dziedzictwa kulturowego do wspólnoty państw europejskich. Klasa 8a pod kierownictwem swojej wychowawczyni pani Marioli Więckowskiej wykonała więc gazetkę oraz przedstawiła krótką prezentację o znaczeniu Polski w UE. Wszyscy uczniowie wspólnie odśpiewali hymn Polski i UE. We wszystkich klasach tego dnia nauczyciele zaprosili dzieci na krótką podróż po Europie, która przybliżyła im niektóre kraje Unii Europejskiej i mamy nadzieję, że powiększyła grono jej entuzjastów. Uczniowie z różnych klas mieli okazję wziąć udział w quizach, zagadkach o krajach Unii Europejskiej, chętni uczniowie wykonali album/plakat na ten temat, dowiedzieli się kim są nasi europejscy sąsiedzi, a nawet jakie smakołyki serwują i z których słyną poszczególne kraje.

Nie obyło się oczywiście bez przekazania kilku ważnych informacji o wydarzeniach, dzięki którym świętujemy Dzień Europy, zaczęliśmy od przypomnienia najważniejszego, że od 1 maja 2004 roku Polska należy do pełnoprawnych państw członkowskich Unii Europejskiej.