Nasi uczniowie z dużym zapałem przyłączyli się do akcji „Posprzątaj wokół siebie” zainicjowanej przez Burmistrza Gogolina. Uczniowie posprzątali teren wokół szkoły oraz najbliższą okolicę. To bardzo ważne, aby dbać o czystość w miejscu, w którym żyjemy.

Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość najbliższego otoczenia.