Trudno sobie wyobrazić nasze życie bez procentów. Spotykamy się z nimi w domu, w szkole czy w sklepie. Promocje, obniżki i podwyżki cen, składy produktów i leków, statystyki ocen i frekwencja w szkole, wyniki wyborów, kredyty i lokaty bankowe – wszędzie mówi się i pisze o procentach. Uczniowie klasy piątej podjęli się wyzwania przedstawienia w formie plakatów tego zagadnienia.