Informacje o programie Laboratoria Przyszłości realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni

Wysokość otrzymanego wsparcia - 60 000 zł

Rodzaj zakupionego sprzętu:

  • wyposażenie podstawowe,
  • wyposażenie stanowisk,
  • narzędzia do obróbki drewna i metalu,
  • specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki,
  • sprzęt gospodarstwa domowego,
  • części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne,
  • sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku,
  • pomoce projektowe,
  • środki ochrony indywidualnej.