W drugiej części piankowego wyzwania udział wzięły klasy V-VIII.