W piątek, 18 lutego, na godzinach świetlicowych odbył się Marshmallow challenge. Uczniowie klas I-IV mieli okazje sprawdzić swoje siły w „Piankowym Wyzwaniu”. Każda klasa podzieliła się na współpracujące ze sobą trzy grupy, zadaniem było zbudowanie jak najwyższej wieży z dostępnych materiałów tj. sznurek, taśma, pianki i makaron nitki. Podczas zabawy każda klasa musiała wykazać się umiejętnością współpracy, podziałem zadań, planowaniem i zachowaniem spokoju, który potrzebny jest by działać konstruktywnie pod presją uciekającego czasu. Najlepiej z zadaniem poradziła sobie klasa druga. Mimo ogromu emocji wszystkie zespoły klasy drugiej stworzyły najwyższą i najbardziej stabilną konstrukcję. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyło hasło „współpraca się opłaca”. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!