Wszyscy dla wszystkich

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

Julian Tuwim

W dniu 13 maja odbył się w szkole pokaz zawodów, w których uczniowie zaprezentowali stroje i narzędzia pracy potrzebne do pracy w różnych profesjach. Zaprezentowała się służba medyczna, służby mundurowe, sportowcy oraz inne zawody potrzebne dla wspólnego dobra i funkcjonowania w życiu społecznym. Wielu uczniów już wie kim chce być w przyszłości, pozostali wciąż szukają swojej ścieżki zawodowej. Życzymy trafionych wyborów!