W listopadowej punktomanii uczniowie klas 1-8 wzięli udział w konkursie pt. „Znam swoją Ojczyznę”. W czasie zdalnych lekcji wychowawczych opracowali odpowiedzi na pytania konkursowe, zgodne z grupą wiekową. Klasy młodsze wypowiedziały się na temat polskich symbol narodowych, słynnych Polaków, legend, obyczajów i miejsc turystycznych. Klasy starsze odnalazły w dostępnych źródłach wiedzy informacje na temat administracyjnego podziału Polski, jej bogactwa przyrody, zasobów przyrodniczych, walorów kulturowych i naukowych, ciekawych szlaków i miejsc turystyczno-uzdrowiskowych oraz przynależności do Unii Europejskiej. Dla uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat swojego kraju, czeka wiele ciekawych i kolorowo ilustrowanych książek do wypożyczenia w bibliotece szkolnej.