W dniu 1 września 2020 r. rozpoczęliśmy w PSP Malnia nowy rok szkolny 2020/21. Do klasy pierwszej zostało przyjętych 16 uczniów, pod opieką wychowawcy p. Niny Mielczarek. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, w obecności rodziców, pierwoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i pamiątkowy odcisk w kronice szkolnej. Pani Dyrektor uroczyście pasowała każdego ucznia, przyjmując do społecności szkolnej. Uroczystość zakończyło wręczenie tyt pełnych słodkości i pamiątkowych dyplomów. Uczniowie klas II-VIII przywitali pierwszy dzień szkoły, wraz z wychowawcami, w swoich klasach lekcyjnych.

Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w nauce!