Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele!

Z powodu zmiany terminu ferii zimowych na 04-01.2021-17.01.2021 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole uległy zmianie z 04.01.2021 i 05.01.2021 na 29.04.2021 i 30.04.2021.

Jednocześnie informuję, iż w tych dniach odbywają się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Pozdrawiam
Aleksandra Sowada
Dyrektor PSP Malnia