Poniżej informacje dotyczące rekrytacji do szkoły podstawowej.

 

Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 pdf ikona

załącznik nr 1: Terminy przeprowadzania postęowania rekrutacyjnego do szkół podstwowych w Gminie pdf ikona