Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Roku szkolnego 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

I. PRZERWY W NAUCE WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI MEN:

 • 03.09.2018 r. – Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 • 23.12.2018 r. – 31.12.2018 r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 28.01.2019 r. – 10.02.2019 r. – Ferie zimowe
 • 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r. -  Wiosenna przerwa świąteczna
 • 21.06.2019 r. – Zakończenie Roku Szkolnego
 • 22.06.2019 r. – 31.08.2019 r. – Ferie letnie

II. INNE PRZERWY W NAUCE:

A. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

 • 02.11.2018 r. - dzień wolny po Wszystkich Świętych
 • 02.01.2019 r. – dzień wolny po Nowym Roku
 • 15.04.2019 r. - dzień wolny – Egzamin Ósmoklasisty
 • 16.07.2019 r. - dzień wolny – Egzamin Ósmoklasisty
 • 17.04.2019 r. - dzień wolny – Egzamin Ósmoklasisty
 • 29.04.2019 r. – dzień wolny przed Świętem Pracy
 • 30.04.2019 r. - dzień wolny przed Świętem Pracy
 • 02.05.2019 r. – dzień wolny po Święcie Pracy

B. TRADYCJE SZKOŁY:

 • 18.02.2019r. – Dzień Patrona Szkoły
 • 21.03.2019r. – Dzień Samorządności
 • 31.05.2019r. - Dzień Dziecka - rozgrywki sportowe

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DZIELĄ SIĘ NA 2 SEMESTRY:

 •  I semestr:  od 03.09.2018r. do 31.01.2019r.
 • II semestr: od 01.02.2019r. do 21.06.2019r.

IV. SPOTKANIA Z RODZICAMI:

 • 17.09.2018 r. – spotkanie informacyjne
 • 05.11.2018 r. – konsultacje
 • 10.12.2018 r. – wywiadówka (informacje o ocenach przewidywanych)
 • 21.01.2019 r. – wywiadówka za I półrocze
 • 18.03.2019 r. – konsultacje
 • 06.05.2019 r. – wywiadówka (informacje o ocenach przewidywanych)

baner loga opolskie