Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

PRZERWY W NAUCE WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI MEN:

 • 04.09.2017r. – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23.12 .2017r.– 31.12.2017r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 15.01.2018r.– 28.01.2018r. – ferie zimowe
 • 29.03.2018r.– 03.04.2018r. -  wiosenna  przerwa świąteczna
 • 22.06. 2018r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23.06.2018r. – 31.08.2018r. – ferie letnie

INNE PRZERWY W NAUCE:

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

 • 30.10.2017r. - dzień wolny przed Wszystkimi Świętymi
 • 31.10.2017r.  - dzień wolny przed Wszystkimi Świętymi
 • 30.04.2018r. – dzień wolny przed Świętem Pracy
 • 02.05.2018r. – dzień wolny po Święcie Pracy
 • 04.05.2018r. – dzień wolny po Święcie 3-go Maja
 • 01.06.2018r. – dzień wolny po Bożym Ciele

TRADYCJE SZKOŁY:

 • 19.02.2018r. – Dzień Patrona Szkoły
 • 21.03.2018r. – Dzień Samorządności
 • 30.05.2018r. - Dzień Dziecka - rozgrywki sportowe

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DZIELĄ SIĘ NA 2 SEMESTRY:

 • I semestr:  od 04.09.2017r. do 31.01.2018r.
 • II semestr: od 01.02.2018r. do 22.06.2018r.

TERMINARZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

 1. Do 11.12.2017 i do 07.05.2018 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla niego półrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym i stopniach z pozostałych przedmiotów oraz ocenie z zachowania.
 2. Do 21.06.2018r. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ:

 • 30.08.2017r. – organizacja roku szkolnego
 • 15.09.2017r. - przedstawienie do zatwierdzenia: Programu Rozwoju Szkoły na rok szkolny 2017/2018r. - Programu Wychowawczo  - Profilaktycznego; Statutu Szkoły. Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych. WSO; Zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • 23.10.2017r. – rada szkoleniowa
 • 06.11.2017   - rada pedagogiczna
 • 13.11.2017-    rada szkoleniowa
 • 20.11.2017r. – rada szkoleniowa
 • 27.11.2017  -   rada szkoleniowa
 • 12.01.2018r. – klasyfikacja
 • 26.02.2018r. – rada szkoleniowa
 • 19.03.2018r. – rada szkoleniowa
 • 11.06.2018r. - klasyfikacja
 • 28.06.2018r. – podsumowująca rok szkolny

KLASYFIKACYJNE RADY PEDAGOGICZNE:

 • 12.01.2018r.
 • 11.06.2018r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI:

 • 18.09.2017r. – spotkanie informacyjne
 • 06.11.2017r. - konsultacje
 • 11.12.2017r. –wywiadówka  (informacje o ocenach przewidywanych)
 • 12.01.2018r.– wywiadówka za I półrocze
 • 19.03.2018r.– konsultacje
 • 07.05.2018r. – wywiadówka (informacje o ocenach przewidywanych)

SPOTKANIA Z RADĄ RODZICÓW

 • Walne zebranie Rady Rodziców – wybór Rady Rodziców – 18.09.2017r.
 • Przedstawienie do zatwierdzenia: Programu Rozwoju Szkoły na rok 2017/2018, Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych, WSO, sprawy różne– 18.09.2017r.
 • Przedstawienie do zatwierdzenia nowego Statutu Szkoły – 06.11.2017r.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły – 11.12.2017r.
 • Plenarne spotkanie z Radą Rodziców . Przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018-  21.06.2018r.

baner loga opolskie