Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Organizacja roku szkolnego:

I. Przerwy w nauce wynikające z instrukcji MEN

 • 1.09.2016 – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23.12 .2016r.– 31.12.2016r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 13.02.2017r.– 26.02.2017r. – ferie zimowe
 • 13.04.2017r.– 18.04.2017r. wiosenna przerwa świąteczna
 • 23. 06. 2017r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 26.06.2017r. – 31.08.2017r. – ferie letnie

II. Inne przerwy w nauce:

A. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 14.10. 2016r. – Dzień Edukacji Narodowej
 • 31.10.2016r. - dzień wolny przed Wszystkimi Świętymi
 • 02.05.2017r. – dzień wolny po Święcie Pracy
 • 29.05.2017r. – diagnoza klas II-VI
 • 16.06.2017r. – dzień wolny po Bożym Ciele

B. Tradycje szkoły:

 • 10.02.2017r. – Dzień Patrona Szkoły
 • 21.03.2017r. – Dzień Samorządności
 • 01.06.2017r. - Dzień Dziecka - rozgrywki sportowe

III. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2014/2015 dzielą się na 2 semestry:

 • I semestr:  od 01.09.2016r. do 31.01.2017r.
 • II semestr: od 01.02.2017r. do 23.06.2017r.

IV. Terminarz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

 1.  Do 4.01.2017 i do 17.05.2017 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla niego półrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym i stopniach z pozostałych przedmiotów oraz ocenie z zachowania.
 2. Do 22.06.2017r. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

V. Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

 • 30.08.2016r. – organizacja roku szkolnego
 • 12.09.2016r. - Przedstawienie do zatwierdzenia: Statutu, Programu Rozwoju Szkoły na rok szkolny 2016/2017r. - Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego; Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych. WSO; Zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • 24.10.2016r. – rada szkoleniowa
 • 21.11.2016r. – rada szkoleniowa
 • 19.12.2016r. – zatwierdzenie planu finansowego
 • 23.01.2017r. – klasyfikacja
 • 20.03.2017r. – rada szkoleniowa
 • 12.06.2017r. - klasyfikacja
 • 29.08.2017r. – podsumowująca rok szkolny

l  Klasyfikacyjne Rady Pedagogiczne:

 • 23.01.2017r.
 • 12.06.2017r.

V. Spotkania z rodzicami:

 • 12.09.2016r. – spotkanie informacyjne
 • 24.10.2016r. - konsultacje
 • 21.11.2016r. - konsultacje
 • 19.12.2016r. – konsultacje (informacje o ocenach przewidywanych)
 • 31.01.2017r.– wywiadówka za I półrocze
 • 20.03.2017r.– konsultacje
 • 10.04.2017r. - konsultacje
 • 12.05.2017r. – wywiadówka (informacje o ocenach przewidywanych)

VI. Spotkania z Radą Rodziców

 • Walne zebranie Rady Rodziców – wybór Rady Rodziców – 12.09.2016r.
 • Przedstawienie do zatwierdzenia: Statutu, Programu Rozwoju Szkoły na rok 2016/2017, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego, zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych, WSO, sprawy różne– 12.09.2016r.
 • Omówienie planu pracy rodziców, organizacja andrzejek – 24.10.2016r.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły – 19.12.2016r.
 • Plenarne spotkanie z Radą Rodziców 22.06.2017r.
 • Przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017

baner loga opolskie